مائده مداحی
دانشجوی علوم تربیتی
لطفا مقطع تحصیلی خود را انتخاب کنید علوم تربیتی

تربیت معلم
فناوری آموزشی
کودک

#پویش_آرزوها
آرزو دارم تمام مدارس کشور آنچنان بازدهی داشته باشند تا همانطور که دانش آموزان برای آمدن تعطیلات آخر هفته چشم انتظاری میکشند برای شروع کلاس های شنبه لحظه شماری کنند.

ﻟﺤﻈـﻪ ﻫــﺎ ﻧﻪ ﺩﯾــﺮ ﻣﯽ ﺁﯾﻨـــﺪ ﻭ ﻧـﻪ ﺯﻭﺩ
ﺁﻥ ﻫــﺎ ﺩﺭﺳﺖ ﺳــﺮ ﻭﻗﺖ ﻣﯽ ﺁﯾـﻨـــﺪ
ﺍﯾﻦ ﻣـــﺎ ﺁﺩﻡ ﻫــﺎﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﺩﯾــﺮ ﯾــﺎ ﺯﻭﺩ ، ﻣﯽ ﺭﺳﯿـــﻢ
رویداد چهار سوق در راهه ….
اگر دنبال تحول در حوزه آموزش هستیم چهارسوق را از دست ندیم