خسرو سلجوقی
عضو هیئت علمی
کارشناسی ارشد مهندسی سامانه ها و روشها

سیاست‌گذاری و اقتصاد آموزش
مسئولیت اجتماعی و امور خیریه
مهارت‌های تفکر و زندگی
کودک

دارای 42 سال سابقه آموزشی و پژوهشی و اداری

تحول آموزش و پرورش از درون فراهم گردد