فاطمه کیانی
مربی
کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

آموزش علوم انسانی
تدریس
روان‌شناسی
طراحی آموزشی
مربی‌گری
مهارت‌های تفکر و زندگی
کسب و کارهای آموزشی
کودک

با سلام
ایده ای داشتم در رابطه با طراحی اپلیکیشنی که فعالیت های مربوط به تکالیف بچه ها در منزل را پیگیری می کند و در شرایطی که والدین تمایل دارند از طریق غیر مستقیم فعالیت های درسی فرزند خود را پیگیری کنند قابل استفاده می باشد.