کاظم داور
دانشجومعلم
دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی

تدریس
تربیت معلم
تولید محتوا
روان‌شناسی
فناوری آموزشی
مدیریت آموزشی
مربی‌گری
مسئولیت اجتماعی و امور خیریه
مهارت‌های تفکر و زندگی
کودک

فعال زمینه تربیت مسجدمحور کارشناس بیمه عمر طراح گرافیک

در حال بازیابی هویت