فاطمه شاهمرادی
معلم
کارشناسی ارشد آموزش ریاضی

تدریس
تربیت معلم
رسانه و خبر
روان‌شناسی
فناوری آموزشی
مهارت‌های تفکر و زندگی

دبیر ریاضی شهر تهران با سابقه ۲۱ سال هستم .

آموزش ریاضی