مریم جوکار
دانشجو معلم
دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی گرایش آموزش ابتدایی

آموزش ادبیات و هنر
آموزش علوم انسانی
تدریس
تربیت دینی
تربیت معلم
رسانه و خبر
روان‌شناسی
فناوری آموزشی
مدیریت آموزشی
مربی‌گری
مهارت‌های تفکر و زندگی
کسب و کارهای آموزشی
کودک

دانشجوی سال دوم کارشناسی پیوسته علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان

خیلی علاقه به این که مسایل تربیتی را در چارچوب نظام مند فرابگیرم ممنون می شوم به من کمک کنید.