محمدحسین جوان
دانشجو و همزمان معلم
کارشناسی فیزیک

آموزش علوم تجربی

#پویش_آرزوها
بسم الله الرحمن الرحیم
آرزو زیاد است اما یک آرزوی پنج ساله می کنم:
امیدوارم نحوه ی “جذب” و “آموزش” معلمان به گونه ای شود که انسان های “علاقه مند” و “توانمند”، نیروهای رسمی آموزش و پرورش شوند، نه جویندگان زندگی بی خطر!

ـــکم نیستند افراد دغدغه مند و توانمندی که حاضرند با معیشت فعلی معلمی بسازند ولی نقش موثری داشته باشند که متاسفانه به دلایل مختلف راه ورود رسمی به آموزش و پرورش را نیافته اندــــ