محمدحسین جدیدی نژاد
مشاور موفقیت تحصیلی و طراح نظام های آموزشی
دکتری مشاوره

روان‌شناسی
طراحی آموزشی
فناوری آموزشی
مسئولیت اجتماعی و امور خیریه
کسب و کارهای آموزشی

مدیر عامل خویشاوره (اولین اپلیکیشن مشاورمحور کشور) مولف مدیر مرکز مشاوره جدیدی نژاد jadidinejad.com

تعلیم و تربیت امروز ایران به افراد منتقد کمتر نیاز دارد. نیازمند به اصلاح کنندگانی است که الگوهایی سنترشده از الگوهای اسلامی را اجرا، اصلاح و بعد به کل ایران مخابره کنند. 🙂
#فعال_باشیم