محمدحسین جدیدی نژاد
مشاور موفقیت تحصیلی و طراح نظام های آموزشی
دکتری مشاوره

روان‌شناسی
طراحی آموزشی
فناوری آموزشی
مسئولیت اجتماعی و امور خیریه
کسب و کارهای آموزشی

مدیر عامل خویشاوره (اولین اپلیکیشن مشاورمحور کشور) مولف مدیر مرکز مشاوره جدیدی نژاد jadidinejad.com

یه موضوعی که به نظرم در نوآوری های آموزشی بسیار مهمه اینه که نگاه “موش آزمایشگاهی” به بچه ها نداشته باشیم. هر تئوری باید ابتدا نسبت به ساختارهای علمی و روانشناسی و… تحلیل بشه و در صورت تائید آروم آروم وارد فاز اجرا بشه… برخی ایده های نوآورانه رو کاملا آسیب زننده برای دانش آموزان میبینم.
#ادامه_دارد

تعلیم و تربیت امروز ایران به افراد منتقد کمتر نیاز دارد. نیازمند به اصلاح کنندگانی است که الگوهایی سنترشده از الگوهای اسلامی را اجرا، اصلاح و بعد به کل ایران مخابره کنند. 🙂
#فعال_باشیم