فرشاد ایزدی
معلم
کارشناسی علوم تربیتی

تدریس
تربیت دینی
تولید محتوا
روان‌شناسی
مربی‌گری
مهارت‌های تفکر و زندگی

سال آخر دوره ی تربیت معلم که از ابتدای ورود به دانشگاه در مدرسه ی غیر دولتی در مقطع متوسطه اول مشغول به تدریس شدم.

تجربیات آموزشی و تولید محتواهایی رو که در حین تدریسم داشتم.