علیرضا لولاگر
مدیر ارشد بازرگانی نشر هوپا
کارشناسی فیزیک

مدیریت آموزشی
مسئولیت اجتماعی و امور خیریه
مهارت‌های تفکر و زندگی
کسب و کارهای آموزشی

حال خوب!