حسین ناصری
مدرس، مربی و مبلغ نوجوانان

آموزش ادبیات و هنر
آموزش علوم انسانی
تدریس
تربیت دینی
تربیت معلم
روان‌شناسی
مهارت‌های تفکر و زندگی
کودک

تبلیغ برای نوجوانان به مدت ۴ سال مطالعات و دوره‌های مرتبط با نوجوان مثل بازی‌وارسازی، تربیت مربی معرف کاربردی برای نوجوان، خطابه و منبر برای نوجوان

بسم الله الرحمن الرحیم
حلقه مفقوده در این جامعه دینی و تربیتی، شبکه‌سازی و کار تشکیلاتی است. تا می‌توانید در استان‌های دیگر هم، این نداشتهٔ مهم را فریاد بزنید. سپاس