امیرحسین حمداوی
مدیر مرکز آموزشی «کلبه آفرینش فکر»
کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر

تربیت معلم
فناوری آموزشی
کودک

ایجاد همکاری و هماهنگی

#پویش_آرزوها
آرزو می‌کنم آموزش و پرورش بستری مناسب برای مشارکت همه دغدغه‌مندان تعلیم و تربیت و توسعه ایده‌هاشون فراهم کنه تا از این ظرفیت عظیم، استفاده بشه و تلاش برای یکسان سازی، جای خودش رو به تلاش برای دیدن و شنیدن تفاوت‌ها بده.