علی یوسفی دهاقانی
دانشجو
دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه تعلیم و تربیت

آموزش علوم انسانی
تدریس
تربیت دینی
تربیت معلم
تولید محتوا
روان‌شناسی
طراحی آموزشی
مربی‌گری
مسئولیت اجتماعی و امور خیریه
مهارت‌های تفکر و زندگی
کودک

کم سطح ترین و کم رنگ ترین مربی نونهالان مسجد محل! اشتباهی مهندس مکانیک شدم! دانشجوی ارشد فلسفه تعلیم و تربیت در حال حاضر دوره تربیت مربی را دارم می گذرانم اهل اردو جهادی

بیشتر می خوام از تجربه های دیگران استفاده کنم/