علی ملائی
دانشجو
دانشجوی کارشناسی مهندسی صنایع

آموزش ادبیات و هنر
سیاست‌گذاری و اقتصاد آموزش
طراحی آموزشی
فناوری آموزشی
مدیریت آموزشی
مربی‌گری

#پویش_آرزوها
آرزو می‌کنم این دوران آرزوکردن‌ها به پایان برسه و به وادی عمل برسیم