حمیدرضا رضایی
کارشناسی حقوق

آموزش علوم انسانی
تربیت دینی
مربی‌گری

مربی مجتمع سراج

#پویش_آرزوها
آرزومیکنم آموزش و پرورش سیاسی نباشه