محمد گودرزی
دوست‌دار دانایی :) از جمله در زمینه تربیت...
کارشناسی ارشد فلسفه تعلیم و تربیت - علوم حوزوی

آموزش علوم انسانی
تدریس
تربیت دینی
تولید محتوا
مهارت‌های تفکر و زندگی
کودک

✋ سلام 🍀 آرزو می‌کنم از موج تغییرات صوری عبور کنیم و به این نتیجه مهم برسیم که مشکل ما نداشتن نظریه است و این فقر نظری با تغییرات صوری جبران نمی‌شود 🍃🍃
#پویش_آرزوها