فاطمه غیبی
دانشجو معلم

آموزش ادبیات و هنر
آموزش علوم انسانی
تدریس
تربیت دینی
تربیت معلم
تولید محتوا
روان‌شناسی
سیاست‌گذاری و اقتصاد آموزش
طراحی آموزشی
فناوری آموزشی
مدیریت آموزشی
مربی‌گری
مسئولیت اجتماعی و امور خیریه
مهارت‌های تفکر و زندگی
کسب و کارهای آموزشی
کودک

#پویش_آرزوها
آرزو میکنم به آموزش و پرورش نگاه سرمایه گذاری شود نه نگاه هزینه ای.