آرزو رحمانی
کارشناسی فیزیک هسته ای

آموزش ادبیات و هنر
آموزش علوم انسانی
آموزش علوم تجربی
تدریس
طراحی آموزشی
مدیریت آموزشی
مربی‌گری
مطالعات نظری
مهارت‌های تفکر و زندگی
کسب و کارهای آموزشی
کودک

فعلا نمیدانم.