فاطمه طالبی
دانشجو
دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی

آموزش علوم انسانی
تدریس
تربیت معلم
تولید محتوا
سیاست‌گذاری و اقتصاد آموزش
طراحی آموزشی
فناوری آموزشی
مربی‌گری
مسئولیت اجتماعی و امور خیریه

فکر میکنم بیشتر توجهات سمت تربیت دانش آموزان و نسل خوب بوده . به نظرم جای یک سیستم نظارتی قوی و منسجم برای معلمان که بتونه هدایتشون کنه هم در بحث نحوه ی آموزش هم نحوه ی برخورد با دانش آموزان به شدت خالیه
جدیدا با حواشی که تو مدارس پیش اومده میشه روش مانور داد و توجهات رو سمتش جلب کرد هدف یک گشت آموزشی نیست هدف راهنمایی معلمان برای ایجاد یک فضای امنه . در کل فکوس روی شیوه ی آموزش معلماست نه نظارت از اون ها
#پویش_آرزوها

معلم تنها انتقال دهنده مفاهیم تکراری نباشه و دانش آموز سیستم ثبت اون مفاهیم . دانش آموز زنده است . ابتکار رو در وجودشون نکشیم
در نتیجه در آموزش و پرورش کار به کاردانش سپرده بشه . مشکلاتم حل میشن همین …
#پویش_آرزوها