فاطمه علی‌پور ندوشن
مدیر و موسس دبستان ترنج
کارشناسی ارشد آموزش ریاضی

تولید محتوا
طراحی آموزشی
فناوری آموزشی
مدیریت آموزشی
کسب و کارهای آموزشی

فوق لیسانس آموزش ریاضی. پژوهشگر تعلیم و تربیت. دبیر ریاضی. مدرس دانشگاه. متخصص کار با ابزار آموزشی

نحوه آموزش در زمین بازی