فائزه ادهمی
دانشجو
دانشجوی کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات

تدریس
تولید محتوا
مربی‌گری
مسئولیت اجتماعی و امور خیریه
کودک

#پویش_آرزوها
آرزو میکنم مهم ترین دغدغه دولت و مردم کشورم آموزش به کودکان باشد.چرا که همیشه شالوده سفت و بنیادی میتواند بنای محکم و موثری را به دنبال داشته باشد.