محمدعلی اله‌دادی
علاقه‌مند به فضای آموزشی
دانشجوی کارشناسی صنایع

آموزش ادبیات و هنر
تولید محتوا
سیاست‌گذاری و اقتصاد آموزش
طراحی آموزشی

#پویش_آرزوها
آرزو می‌کنم که تاکید بیشتری روی آموزش هنر و فلسفه بشه.