محمدعلی اله‌دادی
علاقه‌مند به فضای آموزشی
دانشجوی کارشناسی صنایع

آموزش ادبیات و هنر
تولید محتوا
سیاست‌گذاری و اقتصاد آموزش
طراحی آموزشی