روح اله کشاورز
مدرس دانشگاه
دانشجوی دکتری علوم تربیتی (مدیریت آموزشی)

تدریس
تربیت معلم
تولید محتوا
روان‌شناسی
طراحی آموزشی
فناوری آموزشی
مدیریت آموزشی
مهارت‌های تفکر و زندگی
کسب و کارهای آموزشی
کودک

موسس مرکز پیش دبستانی، مدرس دانشگاه

https://inoti.com/Company/359222/