ابراهیم ربیعی
مربی مدرسه
کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار

آموزش ادبیات و هنر
تدریس
مدیریت آموزشی
مربی‌گری
کسب و کارهای آموزشی

#پویش_آرزوها
آرزو می‌کنم آموزش و پرورش ب جایی برسد که خروجی هایشان سازنده تمدن نوین اسلامی باشند