عطیه پوردرخشان
معلم، مولف کتاب، طراح دوره های آموزشی
کارشناسی ارشد محاسبات نرم

تدریس
تربیت معلم
تولید محتوا
طراحی آموزشی
مدیریت آموزشی
کسب و کارهای آموزشی

از سال 96 تا کنون در مدرسه انرژی اتمی تهران مشغول به تدریس هستم. در این مدت زمان سه کتاب یکی در زمینه ریاضی و دو تا در زمینه برنامه نویسی نوجوان تألیف کردم. از سال 98 تا کنون در شرکت کوئرا مشغول به طراحی دوره های آموزش برنامه نویسی برای کودکان و نوجوانان هستم.

تجربیات، شبکه سازی، دستاوردها