عظیم مهدی‌نژاد
مدیر مجموعه پژوهشی
کارشناسی فیلم‌سازی

آموزش ادبیات و هنر
تدریس
تربیت دینی
تولید محتوا
رسانه و خبر
طراحی آموزشی
مربی‌گری
مطالعات نظری
مهارت‌های تفکر و زندگی
کسب و کارهای آموزشی

تولید مستند و موشن گرافیک آموزش پژوهش تاریخ شفاهی و ثبت خاطرات شفاهی آموزش تدوین تاریخ شفاهی و خاطرات شفاهی آموزش عکاسی، تصویربرداری، تدوین فیلم کادرسازی و جذب نیرو برای پژوهش تاریخ شفاهی و ثبت خاطرات شفاهی مسئول موسسه فرهنگی پژوهشی شهید جواد زیوداری هنرجوی دوره رهبری گروه سرود حوزه هنری مطالعات فلسفه هنر دینی

ساز و کارهای تربیت هنرمند انقلابی متبحر خلاق