آزاده آزادگان
معلم
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

آموزش ادبیات و هنر
آموزش علوم انسانی
آموزش علوم تجربی
تدریس
تربیت دینی
تربیت معلم
تولید محتوا
رسانه و خبر
روان‌شناسی
طراحی آموزشی
فناوری آموزشی
مربی‌گری
مسئولیت اجتماعی و امور خیریه
مهارت‌های تفکر و زندگی
کسب و کارهای آموزشی
کودک

معاون پرورشی مدرسه.معلم درس تفکر هفتم و هشتم

تجارب معلمی و مادری