اسماعیل بلوچ
هنراموز
کارشناسی ارشد اقتصاد

سیاست‌گذاری و اقتصاد آموزش

هنراموز هنرستان ، فوق لیسانس ، در گروه حسابداری و کامپیوترتدریس میکنم ، علاقه وگرایش بیشتر من کارافرینی می باشد

مقالات