Alirezamaleki1997@
طلبه
سطح یک حوزه حوزوی

آموزش علوم انسانی
تدریس
تربیت دینی
تولید محتوا
سیاست‌گذاری و اقتصاد آموزش
طراحی آموزشی
فناوری آموزشی
مدیریت آموزشی
مربی‌گری
مسئولیت اجتماعی و امور خیریه
مهارت‌های تفکر و زندگی

#پویش_آرزوها
آرزو میکنم معلمان بیش از اینکه متمرکز شوند روی اصلاح دانش آموز، تمرکز کنند روی اصلاح خودشان… قوا انفسکم و اهلیکم

#پویش_آرزوها
آرزو میکنم دانش آموزان سرزمینم به جای آن که بارها بشنوند که چه کاری خوب است بارها ببینند و بچشند که چه کاری خوب است