علی محمودی
دانشجومعلم
دانشجوی کارشناسی دبیری عربی

تربیت دینی
تربیت معلم
روان‌شناسی
فناوری آموزشی
مربی‌گری
مطالعات نظری
کودک

آرزو میکنم زمانی برسه
اون محتوایی که تو مدارس به دانش آموزان یاد داده میشه، محتوایی مفید و کاربردی باشه، محتوایی باشه که تو زندگی به دردشون بخوره
دانش آموزا با لذت سر کلاس ها حاضر بشن؛
تجربه کنند؛
و یاد بگیرند.
#پویش_آرزوها

#پویش_آرزوها
آرزو دارم روزی برسد که آموزش و پرورش ما بر روی زندگی کردن دانش آموزان مفید باشد و مدرسه جایی باشد که دانش آموزان برای زندگی بهتر به آن رجوع کنند.