علی اکبر دوایی
کارمند
دکتری مدرسی معارف اسلامی گرایش مبانی نظری اسلام

تربیت دینی
سیاست‌گذاری و اقتصاد آموزش
مسئولیت اجتماعی و امور خیریه
مطالعات نظری

کارشناس فرهنگ و معارف اسلامی و محقق در زمینه انقلاب اسلامی و الگوی پیشرفت و جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی و مدل بازآرایی آن

فعلا ترجیح می دهم با دوستان آشنا شوم