احمد فروزبخش
کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

آموزش علوم انسانی
تدریس
تولید محتوا
سیاست‌گذاری و اقتصاد آموزش
مدیریت آموزشی
مهارت‌های تفکر و زندگی
کودک

معلم سواد رسانه ای و کارآفرینی مدیر رسانه عضو شورای سیاست گذاری خبرگزاری های استان عضو موسس دیده بان شفافیت و عدالت (استان اصفهان)

گزارش یکی از پویش هایی که با کمک دانش آموزان دبیرستان هایی که تدریس داشتم، انجام دادم