محمد نیرو
معلم
دکتری برنامه‌ریزی درسی

تربیت معلم
فناوری آموزشی

معلم ریاضی مدرس دانشگاه پژوهشگر

آرزو می کنم تمامی کلاس های مدارس ما در ایران با استفاده از روش های فعال معلمین از جمله رویکرد یادگیری تعاملی آنچنان شود که تمامی دانش آموزان در سطوح درسی مختلف یادگیری عمیق و ماندگار و آسان و لذت بخش را تجربه کنند.

#پویش_آرزوها

دوستان و همکاران عزیز سلام

در مورد یادگیری تعاملی در خدمت شما هستم.

از تمامی دست‌اندرکاران چهارسوق نیز به خاطر دغدغه‌مندی و نوآوری و فراهم آوردن این فرصت صمیمانه سپاسگزارم