زهرا دانشوری
مدیر مدرسه
کارشناسی ارشد مشاوره

روان‌شناسی
طراحی آموزشی
مدیریت آموزشی
مهارت‌های تفکر و زندگی
کسب و کارهای آموزشی
کودک

بنده کارشناس ارشد مشاوره و راهنمایی تحصیلی مدیر دبستان نسل ظهور که وابسته به سپاه است می باشم. 36 سالمه و دو دختر گل دارم

تبادل نظر درباره مسائل اموزشی