چگونه در چهارسوق شرکت کنم؟

برای استفاده از مطالب ارائه شده در چهارسوق می‌توانید تصاویر هر سخنرانی را روی سایت ببینید، دانلود کنید، یا برای دوستانتان بفرستید. شرکت حضوری در نشست‌ها برای افرادی در نظر گرفته شده که به فعالیت در حوزه آموزش و تربیت مشغول هستند؛ مانند مربیان، معلمان، روحانیان، اساتید و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان، مدیران مدارس، مسئولان آموزش و پرورش، و … .