چگونه در چهارسوق سخنرانی کنم؟

سخنرانان چهارسوق از میان افرادی انتخاب می‌شوند که تجربه‌ای موفق یا نظریه‌ای قابل توجه در حوزه مسایل آموزشی و تربیتی داشته باشند. چنانچه مایل به سخنرانی در این نشست هستید، باید فرم پیشنهاد سخنران را در وب‌گاه تکمیل نمایید.
همچنین می‌توانید شخصی را که به نظرتان برای سخنرانی در چهارسوق مناسب است و گسترش ایده‌های او می‌تواند به ایجاد رشد و تعالی در فضای آموزش و تربیت منجر شود از طریق فرم پیشنهاد سخنران به ما معرفی کنید.
نتیجه پس از بررسی به آگاهی شما خواهد رسید.