فضاهای چهارسوق

چهارسوق دارای فضاهایی به شرح زیر است:

نشست: جلسه‌ای متشکل از سخنرانان و شرکت‌کنندگان که شامل چند ارائه است. نشست‌ها با فواصل زمانی مشخص تشکیل می‌شوند و زمان هر نشست پیشاپیش اعلام می‌گردد. فضای نشست برای افرادی در نظر گرفته شده که به فعالیت در حوزه آموزش و تربیت مشغول هستند؛ مانند مربیان، معلمان، روحانیان، مدیران مدارس، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان، و … .

برای شرکت در نشست باید از طریق سایت درخواست داده و منتظر بررسی نتیجه درخواست باشید. در صورت تایید درخواست شما، کد ورودی نشست به اطلاعتان خواهد رسید. قبل از شروع نشست، با در دست داشتن این کد به محل نشست مراجعه کرده و برگه ورود به نشست را دریافت کنید.
شرکت در نشست فرصت مغتنمی برای آشنایی از نزدیک با ایده‌های سخنرانان است. تلاش می‌کنیم به تناسب شرایط نشست‌های جانبی با حضور تعدادی از سخنرانان و شرکت کنندگان علاقمند را برگزار نماییم.

وب‌گاه: سخنرانی‌های انجام شده در نشستها با کیفیت بالا تصویربرداری می‌شود و بر روی وب‌گاه چهارسوق قرار می‌گیرد. این سخنرانیها قابل مشاهده، دانلود، و ارسال برای دیگران هستند. فضای وب‌گاه برای عموم افراد علاقمند به مباحث و نوآوری‌های آموزشی و تربیتی در نظر گرفته شده است. مادران و پدران، معلمان، مدیران و صاحبنظران، همه و همه می‌توانند از این سخنرانی‌ها بهره بگیرند.

رویداد: پس از برگزاری هر نشست، تعدادی از شرکت‌کنندگان با مطلب ارائه شده توسط هر سخنران ارتباط پیدا می‌کنند و تقاضای دریافت اطلاعات بیشتر در موضوع مورد نظر را خواهند داشت. برای پشتیبانی از این درخواست، رویدادهایی با حضور سخنران و شرکت‌کنندگان علاقمند تنظیم می‌شود که اطلاعات آن به آگاهی علاقمندان خواهد رسید. این رویدادها ممکن از نوع کارگاه، بازدید، نمایش فیلم، ارائه مستندات، و انواع دیگر باشد.

اتاقهای مباحثه: این فضا ویژه آن دسته از مخاطبان است که دغدغه‌های جدی در زمینه آموزش و تربیت دارند. اتاق‌های مباحثه امکان بحث، نقد، و دریافت اطلاعات بیشتر را پیرامون هریک از سخنرانی‌ها در محیطی تخصصی که از افراد دغدغه‌مند در همان موضوع تشکیل شده فراهم می‌آورند. برای شرکت در اتاق‌های مباحثه باید از طریق صفحه کاربری خود درخواست عضویت در اتاق را ارسال کنید. شما می‌توانید پس از بررسی و تایید عضویت، به بحث در مورد آن سخنرانی بپردازید.