بایگانی: بلاگ

تاسیس نظام مدیریت آموزشگاهی

تجربیات آموزشی و تربیتی- فایل های محتوایی و …

تجاربي را كه از معلمان كشور ديده ام.

#پویش_آرزوها
آرزو می کنم مدرسه جایگاهی برای آموزش زندگی و شکوفایی استعدادها باشد، برای همه کودکان به دور از هر نوع تبعیض…. بستری مناسب برای تفکر، رشد و بالیدن
آرزو می کنم درد آموزش و پرورش فعلی همه گیر باشد و عزمی جزم و قدم هایی راسخ برای اصلاح آن در راه باشد…
“اگر اندکی از کاروان حرکت علمی دنیا عقب بمانیم، دیگر به این کاروان و قله های علمی نخواهیم رسید”

اخبار, تحلیلها, طرحها

سلام ایده هایی کمتر شنیده شده برای جلب علاقه دانش آموز و آموزش بهتر و ماندگارتر
توسط
خود دانش آموز

و نیز مهارت آموزی و اصلاح رفتار با متدی نوین…

تجربه های بالینی مدیریت کلاس؛چالش های دوران بلوغ ؛ویژگی معلم هایی که شوق بازنشسته شدن ن د ا رن د

تولیدات آموزشی وتحارب روانشناختی در مدرسه

#پویش_آرزوها
آرزو می‌کنم آموزش و پرورش بستری مناسب برای مشارکت همه دغدغه‌مندان تعلیم و تربیت و توسعه ایده‌هاشون فراهم کنه تا از این ظرفیت عظیم، استفاده بشه و تلاش برای یکسان سازی، جای خودش رو به تلاش برای دیدن و شنیدن تفاوت‌ها بده.

آموزشی و پژوهشی همایش

آموزشی و پژوهش