بایگانی: بلاگ

فعلا نمیدانم.

آرزو میکنم که در آینده نزدیک مدارس مکانی واقعی و اصولی برای رشد معنویت ،آدمیت و مهارت در زندگی باشند.آنچنان که فرزندانمان با علاقه و عشق به مدرسه بروند‌.

#پویش_آرزوهاآرزو میکنم که در آینده نزدیک مدارس مکانی واقعی و اصولی برای رشد معنویت ،آدمیت و مهارت در زندگی باشند.آنچنان که فرزندانمان با علاقه و عشق به مدرسه بروند‌.

#پویش_آرزوها

آرزو می‌کنم که دو مفهوم یادگیری و لبخند در فضاهای آموزشی به هم نزدیک‌تر شوند.

آرزو می کنم تمامی کلاس های مدارس ما در ایران با استفاده از روش های فعال معلمین از جمله رویکرد یادگیری تعاملی آنچنان شود که تمامی دانش آموزان در سطوح درسی مختلف یادگیری عمیق و ماندگار و آسان و لذت بخش را تجربه کنند.

#پویش_آرزوها

تجارب آموزشی و پژوهشی

فعلا هیچی

حرکت به سوی محتوای آموزشی و محیط‌های یادگیری که در آن، فراگیران با فرهنگ‌ها، ملیت‌ها، ادیان و حتی زبان‌های کاملا متفاوت، بتوانند در کنار هم به صورتی فعال و خودآغاز، یاد بگیرند.
#پویش_آرزوها

آینده را دانش‌آموزان امروز در دست خواهند گرفت.