بایگانی: بلاگ

نقطه نظرات آموزشی و تربیتی

خلاقیت های آموزشی و روش های اداره مدارس برتر

هر آنچه می‌دانم و نیاز به انتقال است

مهارت زندگی

آموزش با تفکر فلسفه وجودی

آثار حوزه تعلیم و تربیت

تجربیات تربیتی

ایده های نو در مدرسه ی زندگی

تبادل ایده ها و تجارب در حوزه آموزش و فرهنگ

فعلا نمیدانم.

آرزو میکنم که در آینده نزدیک مدارس مکانی واقعی و اصولی برای رشد معنویت ،آدمیت و مهارت در زندگی باشند.آنچنان که فرزندانمان با علاقه و عشق به مدرسه بروند‌.