بایگانی: بلاگ

تجربیات

تجربیات

کارشناسی ارشد علوم تربیتی

ان شاءالله آمدم که در عرصه تعلیم و تربیت موثر باشم.

برنامه فلسفه و کودک بروایت ایرانی و بومی

دغدغه من عدالت آموزشیست …
امید دارم ۵ سال آینده، سیاستگذار ارشد در حوزه آموزش باشم و شاهد برقراری عدالت آموزشی در جای جای ایران اسلامی

کنش گری در نظام تعلیم و تربیت و ساخت نظام مطلوب

در ذهنم دارم که به آرزویم می رسم…
آرزویی که بعید نیست و
تلاش می خواهد و پشتکار و انگیزه.
ارزو دارم که پنج سال آینده دانش آموزان نهم بدانند که چه رشته ای بهترین حالت برایشان می باشد #پویش_آرزوها

مقالات، تجربیات

تجربه های موفق و قابل توجه

#پویش_آرزوها
فراگیر شدن شادیهای حلال ، رایگان ، بی خطر و طبیعت محور

تجربیات