بایگانی: بلاگ

#پویش_آرزوها
آرزو میکنم در این جهان پر از ظلم بتوانیم معلمانی تربیت کنیم که بتوانند مدیران آینده را به خوبی پرورش دهند .

#پویش_آرزوها

به امید این‌که تعلیم و تربیت، مهم‌ترین وظیفه همه مردم و نهادهای حاکمیتی تلقی شود.

#پویش_آرزوها
آرزو میکنم روزی برسد که همه بچه‌های ایران با افتخار بگویند که من یک دانش‌آموز هستم.

#پویش_آرزوها
آرزو میکنم به آموزش و پرورش نگاه سرمایه گذاری شود نه نگاه هزینه ای.

#پویش_آرزوها
آرزو می کنم روزی برسد که مافیای کنکور و کلاسهای تست زنی جای خود را به یادگیری عمیق و کاربردی بدهد.

#پویش_آرزوها
آرزو دارم روزی برسد که آموزش و پرورش ما بر روی زندگی کردن دانش آموزان مفید باشد و مدرسه جایی باشد که دانش آموزان برای زندگی بهتر به آن رجوع کنند.

#پویش_آرزوها
چهارسوق حرکتی نو و مفید در راستای تحول اموزشی و تجربه ای لذت بخش از بودن در کنار کطانی که انسان می پرورانند.
چهارسوق یعنی گامی بلند در جهت تحولات آپ ؛
یعنی گامی اساسی در جهت رسیدن به تمدن نوین اسلامی ؛

گزارش یکی از پویش هایی که با کمک دانش آموزان دبیرستان هایی که تدریس داشتم، انجام دادم

#پویش_آرزوها
آرزو میکنم در نظام تربیتی آموزش مسئولیت پذیری به بچه ها از اولویت های اصلی باشد.

#پویش_آرزوها
آرزویم برای نظام آموزشی این است که به زودی، به جای غایت توسعه اقتصادی برای نظام آموزشی، همان طور که شهید آوینی گفته اند: “غایت و هدف دیگری برای آموزش و پرورش فرض کنیم و آنگاه ببینیم نظام آموزشی با آنچه که امروز معمول است تفاوتی پیدا خواهد کرد یا نه. فی‌المثل می‌توانیم غایت و هدف نظام تعلیم و تربیت را بر اساس معتقدات اسلامی خود بر این فرمایش علوی بنا کنیم که ولیکن… همک فی ما بعد الموت.(۶) اگر بخواهیم نظامی آموزشی بر مبنای اعتقاد به معاد بنا کنیم چه اتفاقی می‌افتد؟ آیا باز هم مواد اصلی دروس ما همین‌هاست که اکنون در مدارس و دانشگاه‌ها تدریس می‌شود؟ یا نه، به نظامی شبیه به حوزه‌های علمیه دست خواهیم یافت؟”

#پویش_آرزوها
امیدوارم روزی برسه که آنچه نیاز داریم یاد بگیریم.

#پویش_آرزوها
آرزو می‌کنم آموزش و پرورش ب جایی برسد که خروجی هایشان سازنده تمدن نوین اسلامی باشند