بایگانی: بلاگ

انشاالله با هم فضایی فراهم می کنیم برای توانمند سازی و محرومیت زدایی محرومین به وسیله آموزش های کاربردی بلند مدت و در عین حال زودبازده برای دانش آموزان روستایی و دانش آموزان در معرض آسیب حاشیه شهر ها به منظور مهاجرت معکوس روستایی، تقویت و تاسیس مجتمع های آموزشی پویا به روش امام موسی صدر و شهید چمران
#پویش_آرزوها

مجتمع های آموزشی پویا به روش امام موسی صدر و شهید چمران

گزیده روش های سنتی و نوین آموزشی و تربیتی برای مدارس آینده

آموزش های کاربردی بلند مدت و در عین حال زودبازده برای دانش آموزان روستایی به منظور مهاجرت معکوس

تقویت فضای هنرستان برای اشتغال و درآمد مالی دانش آموزان محروم

توانمند سازی و محرومیت زدایی

#پویش_آرزوها
آرزو می‌کنم این دوران آرزوکردن‌ها به پایان برسه و به وادی عمل برسیم

#پویش_آرزوها
به امید روزی که آموزش در کشور به یادگیری مهارت تبدیل شود

#پویش آرزوها
به امید روزی که آموزش در کشور به یادگیری مهارت تبدیل شود

معتقدم همه بچه ها تو زمینه های مختلف به معنای واقعی کلمه نابغه اند. آرزو میکنم معلم ها کمک کنن بچه ها استعدادهاشونو کشف کنن و لقب باهوش مختص افراد خاصی نباشه.

#پویش_آرزوها

#پویش_آرزوها

آرزو می‌کنم که وزارت آموزش و پرورش، به جای مصرف، تولید کند!

#پویش_آرزوها

“یادم باشد درب کلاسم را به روی دغدغه هایم محکم ببندم و محبت را سنجاق کنم.”
آرزو می کنم تو هیچ جای دنیا مربی و معلمی نباشه که اونقد درگیر مسائل روزمره بشه که یادش بره که همین ۶ ساعت ۶ ساعتای هرروزش داره انسان رو تربیت می کنه.