بایگانی: بلاگ

آموزشی و پژوهشی همایش

آموزشی و پژوهش

آموزش و پژوهش همایش

اطلاعات و همایش ها

به اشتراک گذاری تجربه های معلمی خصوصا برای معلمین تازه کار و تلاش برای پیشرفت و ارتقا سطح تعلیم و تربیت

#پویش_آرزوها
آرزو می کنم روزی محیط های آموزشی برای همه دانش آموزان رایگان باشد. و تنها کسانی به شغل معلمی روی بیاورند که تنها دغدغه آن ها تربیت خود و تربیت دانش آموزانی باشد که مدیریت و رشد جامعه در دو دهه بعد با مدیریت آن ها خواهد بود.

مهارت آموزی ، مهارت تفکر برنامه ریزی ، تجزیه تحلیل و…
لذت بخش کردن یادگیری

آرزو می کنم مدرسه جایگاهی برای آموزش زندگی و شکوفایی استعدادها باشد، برای همه کودکان به دور از هر نوع تبعیض…. بستری مناسب برای تفکر، رشد و بالیدن
آرزو می کنم درد آموزش و پرورش فعلی همه گیر باشد و عزمی جزم و قدم هایی راسخ برای اصلاح آن در راه باشد…
“اگر اندکی از کاروان حرکت علمی دنیا عقب بمانیم، دیگر به این کاروان و قله های علمی نخواهیم رسید”
#پويش_آرزوها

ایده های مدیریت و هویت یابی مدارس

#پویش_آرزوها
آرزو میکنم در کلاس ها حداقل به ازای هر ۲۰ دانش آموز، یک مربی یا معلم ماهر وجود داشت.

مولف کتاب های درسی سازمان پژوهش
مدرس دوره های حلاقیت