✋ سلام 🍀 آرزو می‌کنم از موج تغییرات صوری عبور کنیم و به این نتیجه مهم برسیم که مشکل ما نداشتن نظریه است و این فقر نظری با تغییرات صوری جبران نمی‌شود 🍃🍃
#پویش_آرزوها