یه موضوعی که به نظرم در نوآوری های آموزشی بسیار مهمه اینه که نگاه “موش آزمایشگاهی” به بچه ها نداشته باشیم. هر تئوری باید ابتدا نسبت به ساختارهای علمی و روانشناسی و… تحلیل بشه و در صورت تائید آروم آروم وارد فاز اجرا بشه… برخی ایده های نوآورانه رو کاملا آسیب زننده برای دانش آموزان میبینم.
#ادامه_دارد