#پویش_آرزوها

“یادم باشد درب کلاسم را به روی دغدغه هایم محکم ببندم و محبت را سنجاق کنم.”
آرزو می کنم تو هیچ جای دنیا مربی و معلمی نباشه که اونقد درگیر مسائل روزمره بشه که یادش بره که همین ۶ ساعت ۶ ساعتای هرروزش داره انسان رو تربیت می کنه.