#پویش_آرزوها
جریانات مختلفی به صورت دغدغه مند در تلاش هستند تا وضعیت تعلیم و تربیت در کشور به سر و سامانی برسد. ولی این تلاش هنوز به شکل یک جریان منسجم ، قوی و یکپارچه در نیامده است. شهید بهشتی میفرمایند « چگونه می توان انسان ها را از نسل نوجوان که آماده ترین نسل برای تعلیم و تزکیه است تا نسل سالخورده که قسمت معظم فرصت ها را پشت سر گذاشته اند طی یک انقلاب در مسیر خودسازی آگاهانه بر مبنای معیارهای اصیل مکتب تربیت کرد؟
موثرترین و پر بردترین و پرتوان ترین راه اینست ؛
ایجاد یک جریان نیرومند پر جاذبه معنوی- مادی است که افراد جامعه را در خود بکشد و آن ها را طوری با خود ببرد که حرکتشان جوی نباشد اما از حداکثر زمینه مساعد و امکان برخوردارشان کند.»
انشاالله تا پنج سال آینده به این نقطه برسیم