#پویش_آرزوها

آرزو می‌کنم که وزارت آموزش و پرورش، به جای مصرف، تولید کند!