#پویش_آرزوها

آرزو می‌کنم که دو مفهوم یادگیری و لبخند در فضاهای آموزشی به هم نزدیک‌تر شوند.