#پویش_آرزوها
آرزو می‌کنم آموزش و پرورش بستری مناسب برای مشارکت همه دغدغه‌مندان تعلیم و تربیت و توسعه ایده‌هاشون فراهم کنه تا از این ظرفیت عظیم، استفاده بشه و تلاش برای یکسان سازی، جای خودش رو به تلاش برای دیدن و شنیدن تفاوت‌ها بده.